PRIVACYVERKLARING CODE BLINDNESS

Bij gebruik van onze diensten verstrekt u enkele persoonlijke data aan ons. We bewaren en gebruiken alleen de door u verstrekte persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden zonder uw toestemming.

 

Bestellingen

Om de bestelling in goede orde te verwerken gebruiken we uw naam, woonadres, telefoonnummer (optioneel), factuuradres, e-mailadres en betalingsdetails.  U kunt via onze website een directe verbinding maken met uw bankieren app, dit houdt in dat wij geen inzicht hebben in uw betaalgegevens.

 

Registratie 

Voor bepaalde functies van onze services moet u zich mogelijk vooraf registreren. Na uw registratie bewaren wij uw gebruikersnaam en de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt, om contact met u op te nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling, en om een overzicht van de producten en diensten die u bij ons hebt gekocht. We verstrekken geen gegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of bij een wettelijke verplichting. In geval van verdenking van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Voor registratie op onze website hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Naam

  • Bedrijfsnaam (zakelijk)

  • Adresgegevens

  • E-mailadres

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een veilige en zorgvuldige manier zullen behandelen. 

Uw rechten

Recht op toegang

U heeft te allen tijde het recht om te vragen welke persoonlijke informatie we over u bewaren. Neem contact met ons op via e-mail om u uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Recht op aanpassing

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten te wijzigen of aan te vullen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen en de persoonlijke gegevens te wijzigen die van u zijn opgeslagen.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitiem belang

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is gebaseerd op ons legitieme belang. We zullen de persoonlijke gegevens niet blijven verwerken tenzij we een legitieme reden voor het proces kunnen aantonen dat uw belang en rechten vervangt of vanwege juridische claims.

Recht op wissen

U hebt het recht om door ons verwerkte persoonlijke gegevens op elk gewenst moment te wissen, behalve in de volgende situaties:

  • U heef een voortdurende kwestie met de klantenservice

  • U heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden

  • U heeft bij ons een onbetaalde schuld, ongeacht de betaalmethode

  • Als u wordt verdacht of onze service in de afgelopen vier jaar hebt misbruikt